Belső kontroll rendszer a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A jogszabály alapján a feladatok köre csaknem megegyezik a Bkr.-ben lefektetett feladatokkal. A többségi állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője olyan belső kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság. Működése és gazdálkodása során a tevékenységét szabályozottan, szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre. Az elszámolási kötelezettségeit teljesítse, megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. Működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre. Biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, átlátható és etikus működését. A belsokontrollrendszer.hu weboldalon található szakember mind a belső kontroll rendszer mind a belső ellenőrzési feladatok ellátására felkészült ebben a szegmensben is.